Betonarme Perde


Binayı dış etkilerden koruyacak olan çevre perde duvar çalışmasının ardından binanın toprakla ilişkisini kesmek için mantolama nem izolasyon işlemi yapılır.Perde beton, betonarmede donatılı yapı elemanıdır. Yüksek çok katlı yapılarda yatay yüklerin karşılanmasında perdeler kullanılır. Kat yükseklikleri arttıkça kesit tesirlerinin artması ile kolon boyutları büyür. Büyük kolon boyutları ekonomik olmayıp mimari açıdan sakıncalıdır. Bu nedenle yapılarda betonarme perdeler tercih edilir.Perde beton kalıpları, fiber ve diğer kalıplara göre uzun ömürlü ve uygulaması kolaydır. Esnek yapısı ile her türlü şekle montaj edilebilir çok esnek bir kalıp olduğundan istenilen ebat ölçülerde yapılabilir. Halı gibi yuvarlatılıp top haline getirebilir. Fiber gibi düzgün yağlama yapıldığı taktirde yüzlerce defa kullanılabilir. Kimyasal maddelere karşı dirençlidir rahatlıkla temizlenebilir. Perde duvarlar kot altı yapılarında ve çevirme duvarları yapımında kullanılır. Kalınlıkları 25 cm’ den az olmaz. Boyuna ve enine donatıları en az 25 cm ara ile bağlanır. Perde uçlarına 30 cm’ den az olmamak üzere perde boyunun % 10 kadar perde uç elamanı düzenlenir. Perde uç elamanları etriyeli olur. Etriye ve çirozlar en fazla 20 cm ara ile bağlanır.
fontanero sidebar Menu