Püskürtme Beton


Uygun zemin ve kazı yüksekliklerinde uygulanan bir iksa sistemidir. Kuru karışım beton malzemesinin püskürtme makinasında su ile karıştırılarak basınçlı bir şekilde hasır çelik döşenmiş yüzeye püskürtülmesi sonucu yüzeyin betonla kaplanması sağlanmaktadır. Uygun yükseklikle kademelerde kazı yapılır ve zemin çivileri imal edilir ve bu işlemler kazı kotuna kadar aynı şekilde devam ederek istenilen kazı kotuna ulaşılır. Zemin çivileri çapları 20 mm ile 40 mm arasındaki çelik çubuklarla oluşturulur.Dolgu ve kum zeminlerde zemin çivili iksa sistemi uygulanmalıdır.
fontanero sidebar Menu