Well Point (Yeraltı Suyu Drenajı)


Derin kazılarda, temel taban kotunun veya çalışma kotunun yer altı su seviyesinin altında olduğu her durumda suyun varlığı yapılacak inşaat çalışmalarını engeller ve ciddi tedbirler almayı gerektirir. Boru hattı, kanalizasyon ve içme suyu, isale hatları gibi ilerleyici sistemlerde, kazı hendeğinin bir tarafında, temel çukuru koruması uygulamalarında, yapı alanı etrafında kapalı poligonlar şeklinde uygulama yapılır. Şevli kazı yapılması imkanı varsa, yüksekliğe bağlı olarak herhangi bir destek sistemine gerek kalmadan drenaj süresince kuru ortamda çalışma sağlanır. Wellpoint sisteminde; zemine çakılan düşey nokta kuyulardan (wellpoint), vakum pompalarıyla emilen yeraltı suyu, yatay kollektörlere bağlanarak tahliye edilir. Yapı bodrum kat kazıları farklı destek sistemleri ile önlem alınarak yapılabileceği gibi, wellpoint (nokta kuyu) yöntemi ile kazı taban kotu üstünde bulunan yer altı suyunun düşürülmesi ve bodrum imalatları süresince kontrol edilmesi başarı ile yapılmaktadır.
fontanero sidebar Menu