Fore Kazık


Fore kazık makinesi ile sahada yapılan faraj içine donatı kafesinin yerleştirilmesi ve beton dökülmesi sonucu elde edilen kazık tipidir.Bu kazıklar, üstyapı yükünü sağlam zemine aktarabilmek amacıyla ve derin kazı işlerinde kazı yüzeyinin dökülmesini önlemek amacıyla kullanılmaktadır. İksa sistemlerinde yatay yükleri karşılayabilmek için ankraj yada destekleme elemanları kullanılır.Fore kazıkların çapları 50 cm ile 250 cm arasında değişik çaplarda yapılabilmektedir.
fontanero sidebar Menu