Yatay Delgi Çalışmaları


Boring yöntemi helezonlu yatay delgi ile 250 mm – 1600 mm çapları arasında çelik boru sürme işlemidir. Bu metotla her türlü otoyol,karayolu, demiryolu geçişleri sağlanır. Kılıf çelik boru gerektiren hatlarda helezonlu delme ve boşaltma metodu ile çalışan kendi imalatımız olan ve satışını da gerçekleştirdiğimiz OYS Serisi yatay boru sürme makineleri kullanılmaktadır. Boring Yöntemi, helezonlu yatay delgi ile 250 mm – 1600 mm çapları arasında çelik boru sürme işlemidir.Giriş çıkış noktaları belirlenip hat boyunca gerekli topografik ölçümler ve arazi çalışmaları yapılarak hat çizgisi oluşturulur. Şaft ve tünel kazısı sırasında çıkabilecek engeller (su, telekomünikasyon, kanalizasyon, elektrik enerji transmisyon şebekeleri) kontrol edilir ve gerekli ise deplaseler yapılarak geçiş kotu belirlenir. Kullanılacak makine ebatlarına, boru çapına ve geçiş kotuna göre hazırlanmış projeye uygun ebatlarda (OYS- 42, OYS – 60 için yaklaşık 11,50m uzunluğunda ve 4,00m genişliğinde) şaftın hafriyatının alınmasının ardından kalıplar kurulur, donatılar hazırlanır, sırt betonu ve taban betonu atılır.Gerekirse yan perde duvarları yapılır.İş güvenliği açısından tehlike olmadığı sürece perde duvarların yatay sondaj çalışmasına bir katkısı yoktur.
fontanero sidebar Menu