Taş Kolon


Taş kolonlar, zemin içine taş malzemenin dik olarak genellikle 0.6-1.3 m çaplarında, 20 m'ye kadar derinliklerde, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması ile oluşturulur.Taş kolonlar, özellikle sıkıştırılamayan (ince daneli) zemin tiplerinde "donatı" vazifesi görür. Yükün taşınmasına ve oturmaların azaltılmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda, dikey dren görevi görerek drenajı ve oturma hızını artırır. Öte yandan, taş kolonlar kumlu zeminlerde vibrasyon ile gevşek tabakaların sıkışmasını sağlayarak, sıvılaşma gibi riskleri ortadan kaldırır. ​ Taş kolonların zemin iyileştirme görevini tam olarak yapabilmesi için iyi sıkışmış olması ve zemin etkileşiminin tam olarak sağlanması şarttır. Bu nedenle taş kolonların imalatında, Türk ve Avrupa standartlarına (TS EN 14731) uygun vibrasyonlu delgi ve sıkıştırma ekipmanının kullanılması gerekir. ​
fontanero sidebar Menu