Jet Grouting


-Jet Grout kolonlar zemin içerisine yüksek basınç ve yüksek devir hızıyla verilen çimento enjeksiyonunun zemin malzemesi ile karışarak elde edilen yaklaşık dairesel elemanlardır. -Jet Grout kolonlar yumuşak zeminlerde zemin ıslahı olarak üst yapı yükünü taşınabilmek ve iksa sistemlerinde geçirimsizlik sağlamak amacı ile iksa kazıkları arasında kullanılmaktadır. -Jet Grout kolonların çapları 50 cm ile 100 cm arasında değişik yapılabilmektedir. Böylece, zeminin taşıma gücü ve elastisite modülü artarken permeabilitesi azalmaktadır. Homojen ve sürekli yapıdaki bu yeni malzemenin karakteristik özellikleri önceden belirlenebilmektedir.Jet grout yöntemi, zemine malzeme karıştırılarak yapılan derin ve kalıcı bir zemin iyileştirme yöntemidir.
fontanero sidebar Menu