Zemin Enjeksiyonu


Enjeksiyon teknikleri enjeksiyon malzemesinin zemin içerisine yerleştirilme biçimine bağlı olarak değişmektedir. Fakat enjeksiyon malzemesinin özelliğine bağlı olarak da (çimento enjeksiyonu veya kimyasal enjeksiyon) bir ayrım yapılabilir. Bu çalışma zeminlerin farklı enjeksiyon teknikleriyle iyileştirilmesine ve bu tekniklerin hem zemin hem de enjeksiyon parametreleri bakımından karşılaştırılmasına yöneliktir. Delgi ve Enjeksiyon işi, zemin sağlamlaştırma (konsolidasyon), geçirimsiz perde (kaya veya alüvyonda) ve dolgu-kontak (beton-kaya, beton-beton) olarak adlandırılır.
fontanero sidebar Menu