Diyafram Duvar


Diyafram Duvarı yöntemi su seviyesi yüksek, kendini tutamayan zeminlerde derin kazıların yapılabilmesi için geçirimsiz betonarme perde duvar imalatı için gerekli uygulama tekniği, makine, ekipman ve malzemenin seçimi, hazırlanması, uygulanması ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İnşaat sahası ve yolları makine ve personelin verimli çalışarak planlanan günlük imalat miktarlarının yapılabilmesi ve imalat kalitesine ulaşılabilmesi için düzgün ve kuru tutulmalıdır. -Delgi makinesi, paletli vinç, beton mikseri, beton pompası ve sair ağır iş makinelerinin 10 cm ’den fazla batmadan çalışmalarına imkan sağlayacak biçimde düzeltilip, sıkıştırılacaktır. -Dolgular delme işini zorlaştırmayacak uygun malzemelerle yapılacaktır. -Çalışma sahasında uygun yüzey drenaj sistemi tesis edilerek platformun kuru kalması sağlanacaktır. -Foraj malzemesi ve yer altı suyu sürekli olarak sahadan uzaklaştırılarak çalışma sahasının bozulması önlenmelidir.
fontanero sidebar Menu