Palplanş


Çok akıcı ve yeraltı su seviyesi yüksek zeminleri desteklemek için uygulanan tahkimatlardır. Palpanşlar kazık türünün birbirine kenetlenerek zemin içerisinde sürekli bir bariyer teşkil edilmesi amacı ile kullanılan çelik elemanlardan oluşmaktadır. Malzemelerine göre 3 guruba ayrılırlar: Ahşap Palplanşlar Aralıksız düşey iksadaki gibi uygulanan ve kalaslardan perde şeklinde oluşturulan takviyeli sistemdir. Çelik Palplanşlar Daha büyük ve seri tahkim işlerinde ve birden fazla kullanımı sağlamak üzere şekilleri aşağıda verilen geçmeli ve çelik profil kesitli değişik form ve ölçülerde palplanş sistemidir Betonarme Palplanşlar Çok derin ve büyük tahkim işlerinde uygulanan 10-25 cm. kalınlığında 30-60 cm. genişliğinde ve 12.00 m. ye kadar uzunlukta yapılabilen yaklaşık 400 dozlu betonarme palplanş sistemidir.
fontanero sidebar Menu